Zon Jongen Meisje

Verlofaanvraag:

Een verzoek om extra verlof moet worden aangevraagd bij de directie. Dit wordt
echter alleen in zeer bijzondere gevallen verleend. Het verzoek dient minimaal 4
weken van tevoren schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.